Categories
Chuyên Đề Vật Liệu

Định hình tương lai Ngành Thiết Kế Nội – Ngoại Thất Việt Nam

Định hình tương lai Ngành Thiết Kế Nội – Ngoại Thất Việt Nam Huỳnh Thanh Quyền đang ấp ủ những kế hoạch lớn để bồi dưỡng thế hệ các nhà thiết kế nội – ngoại thất trẻ tiếp theo tại Việt Nam thông qua việc lấy cảm hứng từ nền văn hóa độc đáo của […]